Psykologtjeneste i Vollen. Kontoret ligger idyllisk og fredfylt til med utsikt utover sjøen ved Vollen Maritime Senter. For avtale, ring oss på telefon: 970 75 555.

  • Psykologspesialist med bred erfaring
  • Tilbyr samtaleterapi for voksne, par, og eldre
  • Henvisning ikke nødvendig
  • Garantert kontakt innen 24 t
  • Velkommen til oss
    Are_Sorkmo

Marte er nå under spesialisering innenfor familiefeltet og i den forbindelse vil hun, sammen med psykologspesialist Are, tilby samtaler til familier, til barn og unge, til foreldre, individuelt og i fellesskap.
Familieveiledning- og terapi er et tilbud der flere i en familie kan få hjelp samtidig. Vårt utgangspunkt er; om en familie strever, berøres alle i familien. Det blir derfor gjennom samtale lagt tilrette for at hver enkelt skal føle ivaretakelse og mestring. 
Sammen kommer vi fram til hva din familie trenger hjelp til og sammen kommer vi fram til hvordan dere kan hjelpes. For noen kan det være tilstrekkelig med få samtaler, mens andre ønsker hjelp over noe lengre tid.