Kompetanse

 • Erfaren psykolog i Vollen, Asker, med kompetanse på:
 • Psykiske lidelser, lette og alvorlige
 • Kognitiv psykologi
 • Mindfulness og stressmestring
 • Klinisk voksenpsykologi og intensivterapi
 • Dynamisk psykologi
 • Eldrepsykologi og demens
 • Affektbevissthets psykologi
 • Traumerelatert psykologi
 • Karakteranalytisk psykologi
 • Utredning
 • Klassisk yoga & meditasjon og Medisinsk yoga

Terapi

 • Angst, nevrotiske lidelser
 • Depresjon, affektive lidelser/stemningslidelser
 • OCD, tvangslidelser
 • Utbrenthet og nedstemthet
 • Stressmestring og stressreduksjon
 • Personlighetsforstyrrelser og relasjonsproblematikk
 • Traumer og dissosiasjonsproblematikk
 • Rus- og avhengighetsproblematikk
 • Sorg, ensomhet og tapserfaringer
 • Søvnforstyrrelser
 • Spiseforstyrrelser

Undervisning, veiledning og rådgivning

 • Livsvalg og karrierevalg, coaching
 • Ekteskap og samliv
 • Foreldrekompetanse
 • Psykologfaglig veiledning og undervisning for helsepersonell innen psykisk helse
 • Klassisk yoga
 • Medisinsk yoga

Utredning

 • Psykiske lidelser
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Sakkyndig utredning og omsorgskompetanse
 • Adopsjonsutredning
 • Arbeidskonflikter
 • ADHD
 • Demens

Du kan komme til en enkelttime, noen få rådgivnings- eller sorteringssamtaler, korttidsterapi eller langtidsterapi. Sammen definerer vi ditt behov.