Kompetanse

 • Spesialist i klinisk psykologi, spesialist i intensivterapi og sakkyndig med lang og bred erfaring.
 • Kompetanseområder:
 • Psykiske lidelser, lette og mer alvorlige
 • Familie og parterapi
 • Karakteranalytisk- og dynamisk orientert terapi
 • Metakognitiv psykologi
 • Mindfulness og stressmestring
 • Klinisk voksenpsykologi og intensivterapi
 • Eldrepsykologi og demens
 • Affektbevissthets psykologi
 • Traumerelatert psykologi
 • Sakkyndighetsutredning og utredning av psykiske tilstander
 • Klassisk yoga & meditasjon og Medisinsk yoga

Terapi

 • Angst, nevrotiske lidelser
 • Depresjon, affektive lidelser/stemningslidelser
 • Psykosomatiske tilstander, utbrenthet, ME/CFS, fibromyalgi, fatigue
 • Spiseforstyrrelser
 • Livskriser og livsomveltninger
 • Stressmestring og stressreduksjon
 • Personlighetsforstyrrelser og relasjonsproblematikk
 • Traumer og dissosiasjonsproblematikk
 • Rus- og avhengighetsproblematikk
 • OCD og tvangsproblematik
 • Sorg, ensomhet og tapserfaringer
 • Søvnforstyrrelser

Undervisning, veiledning og rådgivning

 • Veiledning av psykologer og leger under spesialisering i klinisk psykologi og karakteranalytisk intensivterapi
 • Ekteskap, familie og samliv
 • Foreldrekompetanse
 • Livsvalg og karrierevalg, coaching
 • Psykologfaglig veiledning og undervisning for helsepersonell innen psykisk helse
 • Klassisk yoga
 • Meditasjon og avspenning
 • Medisinsk yoga

Utredning

 • Psykiske lidelser
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Sakkyndighetsutredning av foreldretvister etter Barneloven
 • Sakkyndighetsutredning av omsorgsbase/omsorgskompetanse etter Barnevernloven
 • Adopsjonsutredning
 • Arbeidsevne/arbeidsførhet
 • Arbeidskonflikter
 • ADHD
 • Demens

Du kan komme til en enkelttime, noen få rådgivnings- eller sorteringssamtaler, korttidsterapi eller langtidsterapi. Sammen definerer vi ditt behov.