Priser

Betaling  
Betaling foregår via bankterminal i Psykologtjenesten Asker sine lokaler. Andre avtaler, som fakturering, kan avtales individuelt, mot gebyr.

For bedrifter med forsikrings – og næringslivsavtaler gjelder egne satser.
For private gjelder følgende:

Individuell konsultasjon dagtid 45 min
1475
Individuell konsultasjon kveldstid (fra kl 1600) 45 min
1625
Parterapi dagtid 75 min
2500
Parterapi kveldstid (fra kl 1600) 75 min
2800
Familiesamtale, mer enn to pers  90 min
3500
Vis øvrige priser
Psykolog til hjemmet, pr påbegynte 30 min
1275
Annet arbeid, pr påbegynte 15 min
475
Spesialisterklæring, minimum
3500
For individuelle terapiforløp som strekker seg over tid, dvs mer enn 12 timer, pr time
1275
Annet, som skriftlig arbeide, uttalelser etc. 1,5 time pr side, pr time
1475
PsykologtjenestenAsker tilbyr et begrenset antall refusjonsplasser.
For klienter med henvisning fra lege, eller med frikort, gjelder egne satser.

Forsikringsavtaler
Dersom du har privat helseforsikring dekkes vanligvis 10 psykologkonsultasjoner.

Behandlingsforsikringer via arbeidsgiver dekker vanligvis 10 timer psykologbehandling. Storebrand, Tryg Vesta, If, Gjensidige, Sparebank 1, Vertikal og IHI Bupa har slike forsikringer.

Offentlige avtaler
Dersom du har henvisning og har ventet lenge på et tilbud fra det offentlige helsevesenet, kan det være at behandlingsfristen er overskredet. Du kan da kontakte HELFO og be HELFO hjelpe deg med alternativ tjenesteleverandør.
PsykologtjenestenAsker kan ta slike oppdrag.

Avbestilling
Avbestilling må skje senest fem virkedager før avtalt tid, for ikke å bli belastet for timen. Dette for at Psykologtjenesten Asker skal ha mulighet for å booke inn ny avtale.