Vilkår

Vi ønsker deg velkommen til våre hyggelige kontorer i Vollen.

Vi tilstreber kort ventetid og god tilgjengelighet, og oppretter kontakt med deg samme dag som du ringer oss.
Dersom det er vanskelig for deg å oppsøke vårt kontor,  kan vi tilby telefonkonsultasjoner og/eller e-terapi.
Dersom vi ikke kan imøtekomme dine behov, vil vi gjerne hjelpe deg til å komme i kontakt med rette instans.

Som kunde hos Psykologtjenesten Asker vil all informasjon forvaltes fortrolig og konfidensielt.

Psykologtjenesten Asker har avlagt taushetsløfte jfr. etiske retningslinjer for nordiske psykologer. Taushetsløftet innebærer at den informasjonen som blir psykologen til del, ikke kan distribueres videre til tredjemann, uten at taushetsløftet er opphevet av den det gjelder. Det eksisterer to lovpålagte unntak fra taushetsløftet jfr. Helsepersonelloven § 23 der helsepersonell har opplysningsplikt jfr Helsepersonelloven § 31 og § 33

Alle klienter vil bli forespurt om et samarbeide med fastlege eller annet helsepersonell, der det er aktuelt.

Som kunde hos Psykologtjenesten Asker, blir lovpålagt journalføring ikke registrert i offentlige register, (en registrering som innen offentlige helsetjenester vil kunne få konsekvenser for blant annet tegning av forsikringspoliser). Vi bruker PsykBase.