Om oss

Are_SorkmoAre Sorkmo har har opparbeidet en solid og bred psykologkompetanse. Are har fem års tilleggsutdannelse i klinisk psykologi, og ble psykologspesialist i 2008. I tillegg har Are 10 års videreutdannelse i kroppsorientert psykoterapi, og Ares andre spesialitet er intensiv psykoterapi.

På 1990-tallet studerte Are filosofi, literatur og sosialantropologi, i tillegg til psykologi.

Are har vært engasjert i sosialt arbeid fra 1988 og har i perioden frem til 2000 arbeidet for stat og kommune innen ulike områder, som sikkerhetsavsnitt,  akuttavsnitt og intermediæravsnitt, innen psykisk helsevern og barnevern.

Are er initiativtaker til, og eier av PsykologtjenestenOslo.no og PsykologtjenestenAsker.no

Are var en av initiativtakerene til Psykologtjenesten A/S, der han hadde flere sentrale ansvarsområder, som driftsansvarlig, strategiansvarlig, og de siste årene som psykologfaglig ansvarlig. Psykologtjenesten A/S ble oppkjøpt av Unicare A/S.

Are ble spesialist i klinisk psykologi i 2008. Etter dette tok han en fem-årig spesialistutdannelse i kroppsorientert intensivterapi ved Norsk Karakteranalytisk Institutt (NKI), en utdannelse som har omfattende krav til veiledning, egenterapi og seminardeltagelse. Are er nå godkjent lærer og veileder ved Norsk Karakteralytisk Institutt, som gir kompetanse til å tilby egenterapi og veiledning til psykologer og leger i overnevnte forløp.

Are har siden 2000 praktisert yoga, og har fem års utdannelse innen Medisinsk yoga og Klassisk yoga & meditasjon. I tillegg til den daglige psykologpraksisen tilbyr Are medisinsk yoga (Yogaterapi) som privatundervisning hos Psykologtjenesten Asker, og har bla undervist ved Aker Universitetsykehus, Oslo Yoga, Raus Yoga og Oslo Yogastudio (OY).

Are er også utdannet innen sakkyndighetsarbeid, er rettsoppnevnt spesialist for Fylkesnemd, Tingrett og Lagmannsrett der han sitter som fagdommer, i tillegg til at han utfører fullstendige sakkyndighetsutredninger.

Are har i mer enn 30 år vært levende opptatt av menneskets eksistensielle grunnvilkår, og hvilket potensiale for erkjennelse og vekst som ligger i å forholde seg til disse på en oppriktig og autentisk måte,  med en undrende og aksepterende  holdning. Hvilke mulighet for endring og oppdrift som ligger tilgjengelig i kriser og større livsomveltninger, og hvilken kraft som kan mobiliseres når menneskets tilværelse kommer i drift.

npf-medlem