Om oss

Are_SorkmoAre Sorkmo var ferdig utdannet psykolog ved universitetet i Oslo 2001 og har opparbeidet en solid og bred klinisk kompetanse. På 1990-tallet studerte Are filosofi og sosialantropologi, i tillegg til psykologi.

Are har vært engasjert i sosialt arbeid fra 1988 og har i perioden frem til 2000 arbeidet for stat og kommune innen ulike områder, som sikkerhetsavsnitt,  akuttavsnitt og intermediæravsnitt, innen psykisk helsevern og barnevern.

Are er initiativtaker til, og eier av PsykologtjenestenOslo.no/PsykologtjenestenAsker.no

Are var en av initiativtakerene til Psykologtjenesten A/S, der han hadde flere sentrale ansvarsområder, som strategiansvarlig, driftsansvarlig, og psykologfaglig ansvarlig. Selskapet ble oppkjøpt av Unicare A/S i 2012.

Are ble spesialist i klinisk psykologi i 2008. Etter dette tok han en fire-årig spesialistutdannelse i kroppsorientert intensivterapi ved Norsk Karakteranalytisk Institutt (NKI), en utdannelse som har omfattende krav til veiledning, egenterapi og seminardeltagelse. Are er nå tatt opp som kandidat ved Lære- og veilederseminaret, en 5-årig utdannelse som gir kompetanse til å tilby egenterapi og veiledning til kandidater i overnevnte forløp.

Are har siden 2000 praktisert yoga, og har fem års utdannelse innen Medisinsk yoga og Klassisk yoga & meditasjon. I tillegg til den daglige psykologpraksisen tilbyr Are medisinsk yoga (Yogaterapi) som privatundervisning hos Psykologtjenesten Asker, og har bla undervist ved Aker Universitetsykehus, Oslo Yoga, Raus Yoga og Oslo Yogastudio (OY).

Are har mer enn 30 år vært levende opptatt av menneskets eksistensielle grunnvilkår, og hvilket potensiale for vekst og erkjennelse det gir å forholde seg til disse med en undrende og aksepterende  holdning. Hvilke mulighet for endring og oppdrift som ligger tilgjengelig i kriser og større livsomveltninger, og hvilken kraft som kan mobiliseres når menneskets tilværelse kommer i drift.

 

npf-medlem